תנ"ך - ספר ישעיהו פרק מב

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים