תנ"ך - מי עור כי אם־עבדי וחרש כמלאכי אשלח מי עור כמשלם ועור כעבד ה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...