תנ"ך - ראית ראות רבות ולא תשמר פקוח אזנים ולא ישמע:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...