תנ"ך - קנה רצוץ לא ישבור ופשתה כהה לא יכבנה לאמת יוציא משפט:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...