תנ"ך - הראשנות הנה־באו וחדשות אני מגיד בטרם תצמחנה אשמיע אתכם: פ

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...