תנ"ך - ספר ישעיהו פרק מג

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים