תנ"ך - אנכי אנכי הוא מחה פשעיך למעני וחטאתיך לא אזכר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...