תנ"ך - ישעיהו פרק מג פסוק כו - הזכירני נשפטה יחד ספר אתה למען תצדק:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...