תנ"ך - ישעיהו פרק מג פסוק ה - אל־תירא כי אתך־אני ממזרח אביא זרעך וממערב אקבצך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...