תנ"ך - ספר ישעיהו פרק מד

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים