תנ"ך - ישעיהו פרק מד פסוק יח - לא ידעו ולא יבינו כי טח מראות עיניהם מהשכיל לבתם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...