תנ"ך - ישעיהו פרק מד פסוק כב - מחיתי כעב פשעיך וכענן חטאותיך שובה אלי כי גאלתיך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...