תנ"ך - ישעיהו פרק מד פסוק כה - מפר אתות בדים וקסמים יהולל משיב חכמים אחור ודעתם יסכל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...