תנ"ך - ישעיהו פרק מד פסוק ד - וצמחו בבין חציר כערבים על־יבלי־מים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...