תנ"ך - ישעיהו פרק מד פסוק ו - כה־אמר ה' מלך־ישראל וגאלו ה' צבאות אני ראשון ואני אחרון ומבלעדי אין אלהים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...