תנ"ך - ספר ישעיהו פרק מה

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים