תנ"ך - ישעיהו פרק מה פסוק ה - אני ה' ואין עוד זולתי אין אלהים אאזרך ולא ידעתני:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...