תנ"ך - ספר ישעיהו פרק מו

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים