תנ"ך - ספר ישעיהו פרק מז

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים