תנ"ך - ספר ישעיהו פרק מח

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים