תנ"ך - ספר ישעיהו פרק מט

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים