תנ"ך - ישעיהו פרק מט פסוק יא - ושמתי כל־הרי לדרך ומסלתי ירמון:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...