תנ"ך - הנה־אלה מרחוק יבאו והנה־אלה מצפון ומים ואלה מארץ סינים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...