תנ"ך - ישעיהו פרק מט פסוק ב - וישם פי כחרב חדה בצל ידו החביאני וישימני לחץ ברור באשפתו הסתירני:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...