תנך - ספר ישעיהו פרק מט פסוק ג

יש ללחוץ על אחד ממופעי הפסוק על מנת לפתוח את הפרק לעיון בתצורה המתאימה: