תנ"ך - ישעיהו פרק מט פסוק ג - ויאמר לי עבדי־אתה ישראל אשר־בך אתפאר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...