תנ"ך - ספר ישעיהו פרק ה

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים