תנ"ך - אשירה נא לידידי שירת דודי לכרמו כרם היה לידידי בקרן בן־שמן:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...