תנ"ך - ישעיהו פרק ה פסוק יא - הוי משכימי בבקר שכר ירדפו מאחרי בנשף יין ידליקם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...