תנ"ך - הוי משכי העון בחבלי השוא וכעבות העגלה חטאה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...