תנ"ך - ישעיהו פרק ה פסוק כב - הוי גבורים לשתות יין ואנשי־חיל למסך שכר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...