תנ"ך - ועתה יושב ירושלם ואיש יהודה שפטו־נא ביני ובין כרמי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...