תנ"ך - ישעיהו פרק ה פסוק ט - באזני ה' צבאות אם־לא בתים רבים לשמה יהיו גדלים וטובים מאין יושב:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...