תנ"ך - ספר ישעיהו פרק נ

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים