תנ"ך - ישעיהו פרק נ פסוק ו - גוי נתתי למכים ולחיי למרטים פני לא הסתרתי מכלמות ורק:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...