תנ"ך - ספר ישעיהו פרק נא

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים