תנ"ך - ישעיהו פרק נא פסוק א - שמעו אלי רדפי צדק מבקשי ה' הביטו אל־צור חצבתם ואל־מקבת בור נקרתם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...