תנ"ך - התעוררי התעוררי קומי ירושלם אשר שתית מיד ה' את־כוס חמתו את־קבעת כוס התרעלה שתית מצית:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...