תנך - ספר ישעיהו פרק נא פסוק ג

יש ללחוץ על אחד ממופעי הפסוק על מנת לפתוח את הפרק לעיון בתצורה המתאימה: