תנ"ך - ספר ישעיהו פרק נב

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים