תנ"ך - ישעיהו פרק נב פסוק יג - הנה ישכיל עבדי ירום ונשא וגבה מאד:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...