תנ"ך - ישעיהו פרק נב פסוק ד - כי כה אמר אדני ה' מצרים ירד־עמי בראשנה לגור שם ואשור באפס עשקו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...