תנ"ך - ספר ישעיהו פרק נג

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים