תנ"ך - וה' חפץ דכאו החלי אם־תשים אשם נפשו יראה זרע יאריך ימים וחפץ ה' בידו יצלח:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...