תנ"ך - כלנו כצאן תעינו איש לדרכו פנינו וה' הפגיע בו את עון כלנו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...