תנ"ך - ספר ישעיהו פרק נד

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים