תנ"ך - בצדקה תכונני רחקי מעשק כי־לא תיראי וממחתה כי לא־תקרב אליך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...