תנ"ך - כי־כאשה עזובה ועצובת רוח קראך ה' ואשת נעורים כי תמאס אמר אלהיך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...