תנ"ך - בשצף קצף הסתרתי פני רגע ממך ובחסד עולם רחמתיך אמר גאלך ה': ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...