תנ"ך - ספר ישעיהו פרק נה

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים