תנ"ך - ישעיהו פרק נה פסוק ד - הן עד לאומים נתתיו נגיד ומצוה לאמים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...